.

Phát triển chăn nuôi hiệu quả bền vững gắn với thị trường tiêu thụ

Chủ Nhật, 14/05/2017, 08:52 [GMT+7]
.

(GLO)- Để đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1655/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tổng thể lâu dài để phát triển chăn nuôi có hiệu quả, bền vững, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất chất lượng hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức mua trên thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu.
 

Chủ động giữ ổn định cung cầu thị trường và hiệu quả cho người chăn nuôi. Ảnh: L.T
Chủ động giữ ổn định cung cầu thị trường và hiệu quả cho người chăn nuôi. Ảnh: L.T

Đồng thời, tổ chức sản xuất chăn nuôi theo các chuỗi liên kết, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã, chủ trang trại làm động lực nhằm kiểm soát tốt chất lượng an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường cho sản phẩm chăn nuôi. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh, củng cố và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để có cơ sở cho việc tham mưu, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chăn nuôi cho phù hợp từng giai đoạn. Tăng cường công tác quản lý giống gia súc gia cầm theo quy định, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các giải pháp để ổn định chăn nuôi trên địa bàn-nhất là giữ vững ổn định cung cầu thị trường trong chăn nuôi lợn. Vận dụng hiệu quả và linh hoạt các cơ chế chính sách để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu địa phương, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Lương Thanh

.