.

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 208,87 triệu USD, đạt 46,42% kế hoạch, tăng 59,52% so với cùng kỳ năm 2016.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu thời gian qua gồm: Cà phê xuất khẩu 87.119 tấn/176,26 triệu USD (tăng 64,48% về lượng, tăng gấp 2,16 lần về giá trị); tiêu hạt 2.399 tấn/15,11 triệu USD (tăng 61,6% về lượng, tăng 26,59% về giá trị); sản phẩm gỗ: 1,83 triệu USD; hàng khác đạt: 8,73 triệu USD.

Riêng kim ngạch xuất mủ cao su và mì lát lại giảm mạnh. Trong đó, mủ cao su chỉ xuất khẩu được khoảng 952 tấn/2,19 triệu USD (giảm 65,9% về lượng, giảm 34,63% về giá trị); mì lát 25.801 tấn/4,74 triệu USD (giảm 58,7% về lượng, giảm 57,36% về giá trị).

Hà Duy

.