.

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1406/UBND-CNXD. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực hiện thăm dò, khai thác bãi cát lòng sông, quy hoạch các bến bãi, tập kết cát, sỏi (nếu có), quy hoạch khai thác vật liệu xây dựng thông thường của địa phương, bảo đảm phù hợp, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên.
 

Khai thác khoáng sản cát. Ảnh: T.N
Khai thác khoáng sản cát. Ảnh: T.N

Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác cát, sỏi xây dựng tại những khu vực lòng sông giáp ranh  giữa các địa phương; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi xây dựng trái phép. Mặt khác, UBND tỉnh Giao Công an tỉnh đề xuất việc xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, giao UBND cấp huyện, nơi báo chí phản ảnh thông tin liên quan đến vi phạm trong khai thác cát, sỏi, kịp thời tổ chức kiểm tra làm rõ những thông tin báo chí nêu, trường hợp có sai phạm thì xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định.

Cũng tại Công văn trên, UBND tỉnh còn nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dự luận thì kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn. Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên có hành vi “bảo kê”, tiếp tay, bao che, dung túng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.