.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa thông báo công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi với số trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Temasek, trị giá 1.100 tỷ đồng.
 

Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 31-8 tới và hiện tại giá chuyển đổi là 19.645 đồng/cổ phiếu, cao hơn 140% so với giá thị trường.

Do đó, nhiều khả năng HĐQT công ty sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua điều chỉnh giảm giá chuyển đổi theo kết quả đàm phán giữa công ty và trái chủ.

Động thái này là một phần của quá trình tái cấu trúc nợ hiện tại của HAG. Trong quý 4-2016, một số chủ nợ lớn của HAG đã đồng ý gia hạn thời gian đáo hạn của phần lớn số trái phiếu thường hiện tại, trị giá 12.630 tỷ đồng lên năm 2021-2026. Chi phí lãi vay của số trái phiếu này cũng được hoãn lại.

Với quá trình tái cơ cấu có những tiến triển mới, cùng với đó là sự phục hồi của giá hàng hóa cơ bản và thanh lý một số tài sản, tình hình tài chính của công ty được mong đợi sẽ có nhiều chuyển biến trong thời gian tới.

Vừa qua, HAG đã hoãn thực hiện hoán đổi 20 triệu cổ phiếu của công ty con là Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) do đang chờ hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

Trước đó, công ty đã công bố kế hoạch chuyển đổi trái phiếu hoán đổi sang cổ phiếu của HNG. Tổng giá trị trái phiếu hoán đổi là 200 tỷ đồng đổi lấy 20 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng giá trị 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến cuối năm 2016, tại khoản mục vay ngắn hạn của HAG vẫn còn khoản trái phiếu chuyển đổi 1.100 tỷ đồng và trái phiếu hoán đổi 1.130 tỷ đồng. Hai khoản vay này bắt buồn từ năm 2011, khi đó Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết 2 hợp đồng trái phiếu trị giá 2.230 tỷ đồng.

Theo Infornet

.
Bình luận (0)
.
.