.

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng-chống dịch cúm gia cầm và Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt I-2017 tại một số huyện, thành phố của tỉnh.

Phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực buôn bán gia cầm.
Phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực buôn bán gia cầm.

Đoàn đã kiểm tra 4 địa phương có đàn gia cầm lớn gồm các huyện: Phú Thiện, Ia Grai, Đak Đoa và TP. Pleiku. Qua kiểm tra, cả 4 địa phương trên không xảy ra dịch bệnh cúm gia cầm. Hầu hết các địa phương đều chủ động trong công tác phòng-chống dịch như: tuyên truyền cho người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; sử dụng các sản phẩm động vật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; các biểu hiện về triệu chứng của gia cầm mắc bệnh…

Ngoài ra, qua báo cáo giám sát tình hình dịch bệnh cúm gia cầm của các Trạm Chăn nuôi và Thú y của các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh, hiện nay, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không xảy ra dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh động vật truyền nhiễm nguy hiểm khác. Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt I-2017 được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Nguyễn Diệp
 

.