.

Đak Đoa: Sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định 217, 218

Thứ Năm, 07/12/2017, 03:02 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 6-12, Huyện ủy Đak Đoa tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. 
 
 
 Toàn cảnh hội nghị sơ kết 4 năm. Ảnh: H.T
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 4 năm. Ảnh: H.T
 
4 năm qua, huyện Đak Đoa thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Qua giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý tiếp thu của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp từng bước được nâng lên. Công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định 217, 218 được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chú trọng, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên so với trước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. Sau mỗi cuộc giám sát đã có những đề xuất, kiến nghị đối với các địa phương, đơn vị được giám sát, báo cáo kết quả giám sát về Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, gửi UBND huyện biết để phối hợp chỉ đạo UBND các xã thực hiện khắc phục những tồn tại.  
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thức của một số cấp ủy Đảng các xã, thị trấn chưa sâu sát đối với việc triển khai thực hiện Quyết định 217, 218. Trình độ, năng lực tham gia giám sát, phản biện góp ý của cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đề ra. Các cấp ủy, chi bộ cơ quan hành chính, doanh nghiệp trực thuộc huyện chưa thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định…  
 
Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được và nêu một số nguyên nhân còn hạn chế. Từ đó, trên cơ sở tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đề ra phương hướng giải pháp khắc phục và thực hiện Quyết định 217, 218 trong thời gian tới. 
 
Hà Tây
.