.

Hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ Năm, 04/05/2017, 11:08 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ làm cô lập 5 xã phía Đông sông Ayun
Mưa lũ làm cô lập 5 xã phía Đông sông Ayun với hàng ngàn hộ dân vào tháng 12-2016.

Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nông dân có diện tích cây trồng (thiệt hại trên 30%), vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mức hỗ trợ cụ thể đối với cây lúa thuần, bắp, rau màu các loại bị thiệt hại trên 70% là 2 triệu đồng/ha, thiệt hại 30-70% là 1 triệu đồng/ha; cây lúa lai thiệt hại trên 70% là 3 triệu đồng/ha, thiệt hại 30-70% là 1,5 triệu đồng/ha; cây công nghiệp và cây ăn quả thiệt hại trên 70% là 4 triệu đồng/ha, thiệt hại 30-70% là 2 triệu đồng/ha. Đối với vật nuôi bị thiệt hại, mức hỗ trợ cho gia cầm là 20 ngàn đồng/con; trâu, bò, ngựa là 4 triệu đồng/con; hươu, nai, dê là 2 triệu đồng/con và heo là 750 ngàn đồng/con. Với diện tích ao nuôi cá bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha; thiệt hại 30-70% là 7 triệu đồng/ha. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại là hơn 14,2 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có diện tích cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ xác định chủng loại giống cây, con để hỗ trợ; kiểm tra, giám sát việc mua và cấp hỗ trợ giống cây, con đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chủng loại và chất lượng, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Vĩnh Phúc

.