.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thứ Bảy, 06/05/2017, 06:03 [GMT+7]
.

(GLO)- Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính và lập hồ sơ quản lý theo quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn số 1604/UBND-CNXD yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành các công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong trường hợp khó khăn vướng mắc thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn.
 

Giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân. Ảnh: T.N
Giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời tổng hợp các địa phương chậm trễ, hoặc không thực hiện nhiệm vụ, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Thanh Nhật

.