.

Bưu điện tỉnh Gia Lai: Ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thống kê tỉnh

Thứ Sáu, 05/05/2017, 13:58 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 5-5, Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh Gia Lai đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê.
 

Ảnh: Lê Lan
Ảnh: Lê Lan

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ hợp tác trong việc xây dựng, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật. Trong đó, Bưu điện tỉnh phối hợp cung cấp dịch vụ công về thống kê như nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; cung cấp dịch chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê và các nhu cầu chuyển phát khác của Cục Thống kê tỉnh. Phát ấn phẩm truyền thông tuyên truyền đến các khu vực được chỉ định.

Đồng thời, thực hiện truyền thông tại các điểm giao dịch, lưu động thông qua hệ thống loa phát thanh và thực hiện thu, chi hộ các khoản chi của Cục thống kê cho các đối tượng là điều tra viên thống kê… Ngược lại, Cục Thống kê sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê; cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất của Bưu điện tỉnh theo quy định của pháp luật.

Lê Lan

.