.

(GLO)- Chiều 27-4, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động năm 2017. Các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, 17 Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và đại diện một số công ty xuất khẩu lao động, thân nhân gia đình có con đi xuất khẩu lao động tham dự hội nghị.

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến

Theo số liệu báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội từ năm 2016 đến nay, tỉnh ta có 1.735 người đi xuất khẩu lao động ở một số nước, như: Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả-rập Xê-út, Đài Loan, Lào và Campuchia. Qua báo cáo cho thấy, nhiều lao động đi xuất khẩu lao động có thu nhập cao, giúp người lao động cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị nhiều ý kiến của đại biểu cũng nêu rõ công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cần giải quyết, như: công tác tuyên truyền vận động, tư vấn xuất khẩu lao động chưa đa dạng phong phú, chính quyền các cấp ở một số nơi chưa thật sự quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động. Một số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động chưa tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai tuyên truyền, tư vấn người lao động tham gia xuất khẩu lao động. Mặt khác số lượng lao động tham gia xuất khẩu đạt thấp so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị: Thời gian tới để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xuất khẩu lao động. Giao chỉ tiêu và phân bổ kinh phí cụ thể về xuất khẩu lao động cho mỗi địa phương. Tập trung tuyển chọn lao động có đủ điều kiện, có nhu cầu đi xuất khẩu lao động; đồng thời nêu gương điển hình các cá nhân đã từng tham gia xuất khẩu lao động có hiệu quả để tạo động lực cho người lao động ổn định tư tưởng và an tâm khi tham gia xuất khẩu lao động. Hơn nữa, việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động còn là việc làm quan trọng, góp phần hoàn thành các tiêu chí về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đinh Yến

.
Bình luận (0)
.
.