.

(GLO)- Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7 theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-Cơ quan Thường trực Hội đồng quản lý “Quỹ An sinh xã hội cho người nghèo tỉnh” đã phân bổ 3 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa 150 căn nhà cho 150 hộ gia đình người có công với cách mạng của 12 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 

Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại  huyện Mang Yang. Ảnh: T.N
Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Mang Yang. Ảnh: T.N

Đồng thời, để việc triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định và chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã được phân bổ tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ đạo các ngành có liên quan, làm việc với các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp triển khai sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng và thời gian. Chú trọng việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, gia đình và cộng đồng dân cư hỗ trợ thêm kinh phí, đóng góp ngày công để việc xây dựng mới và sửa chữa nhà được khang trang, sử dụng lâu dài...

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.