.

Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai

Thứ Ba, 11/10/2016, 05:51 [GMT+7]
.

(GLO)-  UBND tỉnh có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã; khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp-cụm công nghiệp và thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý sử dụng đất trồng lúa...
 

Người dân làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận 1 cửa. Ảnh: T.N
Người dân làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận 1 cửa. Ảnh: T.N

Đồng thời UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra theo chuyên đề thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tại UBND cấp huyện, xã. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra các đơn vị cấp xã của mỗi huyện, báo cáo kết quả thanh tra về UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố địa chỉ tiếp nhận, hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của cơ quan, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về  đất đai theo phân cấp và người sử dụng đất; đồng thời tổ chức tiếp nhận, xử lý đầy đủ các thông tin đã tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường kiện toàn tăng cường năng lực cho Phòng Thanh tra của Sở, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn tăng cường năng lực cho Phòng Thanh tra trực thuộc UBND cấp huyện thông qua việc rà soát, điều chuyển cán bộ từ đơn vị khác nhằm tăng cường lực lượng cho tổ chức thực hiện chức năng thanh tra về đất đai mà không làm tăng biên chế của từng địa phương. Đồng thời, tổ chức tấp huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra đất đai, trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thanh Nhật

.