.

Đạt kết quả tốt về nhân quyền cho người thiểu số

Thứ Sáu, 09/03/2012, 22:04 [GMT+7]
.

Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt trong thực hiện nhân quyền cho người dân tộc thiểu số là nhận định của bà Ewa Chylinski, Chuyên gia tư vấn cao cấp thuộc Trung tâm châu Âu tại Hội thảo tập huấn “Trao đổi thông tin chuẩn mực quốc tế về tiếp cận nhân quyền cho người dân tộc thiểu số trong tham gia xây dựng, thực hiện chính sách ở vùng dân tộc thiểu số áp dụng vào khung pháp lý ở Việt Nam”.

Hội thảo do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức trong hai ngày (7 và 8-3) tại Lâm Đồng.

Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người DTTS.
Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người DTTS.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về pháp luật, chính sách đối với các dân tộc thiểu số và quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như quyền được hưởng các chính sách an sinh xã hội; quyền về chính trị như quyền bầu cử, ứng cử và tham gia vào các cơ quan chính quyền; quyền được kết hôn và lập gia đình; quyền sở hữu tài sản…

Dẫn chứng từ việc áp dụng và thực hiện các Công ước quốc tế về Nhân quyền tại nhiều quốc gia trên thế giới, bà Ewa Chylinski, Chuyên gia tư vấn cao cấp thuộc Trung tâm châu Âu nhận xét: “Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhân quyền cho người dân tộc thiểu số. Đặc biệt ở Việt Nam còn giúp người dân tộc thiểu số xây nhà, bố trí tái định cư cho họ nên chúng tôi thấy rất thú vị và đáng học hỏi”.

Làm tốt hơn công tác bảo vệ nhân quyền cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, các đại biểu thống nhất đề xuất các nhóm giải pháp về chính sách giải quyết đất đai; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; phát triển giáo dục, dạy nghề, đào tạo cán bộ; thông tin truyền thông; tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến người dân tộc thiểu số.

Nhà nước cần tiếp tục tăng cường đầu tư, gắn với phát huy nội lực, thế mạnh của từng dân tộc thiểu số nhằm giúp họ tự vươn lên trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo TTXVN
 

.