.
Ngày 7-6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak, Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị bàn giao cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 cho 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Đại diện lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tây Nguyên ký biên bản bàn giao.
Đại diện lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tây Nguyên ký biên bản bàn giao.
Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) là xu hướng mới trong điều tra khảo sát cơ bản bề mặt trái đất, góp phần giúp các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, các ngành, doanh nghiệp… đánh giá được hiện trạng tự nhiên, các hoạt động kinh tế, xã hội một cách nhanh chóng, chính xác. Trên cơ sở đó thực hiện việc quy hoạch, định hướng phát triển vùng, khu vực, bằng các chức năng thu thập thông tin, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin dạng cơ sở dữ liệu số trên nền công nghệ thông tin.

Tây Nguyên là khu vực đầu tiên được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số cho biết độ cao. Đây là dữ liệu cơ bản để các ngành, lĩnh vực như xây dựng, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường… sử dụng cho chuyên ngành của mình, theo phạm vi địa giới hành chính chi tiết đến cấp xã.

Về tầm quan trọng của những dữ liệu này, ông Nguyễn Đức Dục, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Đak Lak, đánh giá: “Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 sử dụng hệ quy chiếu VN2000 của Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao cho 5 tỉnh Tây Nguyên rất là quý. Đây sẽ là một trong những bản đồ để phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên, môi trường, phát triển kinh tế xã hội, nhất là quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chúng tôi sẽ khai thác và tiếp tục bổ sung các lớp thông tin trên nền bản đồ này để cơ sở dữ liệu luôn được mới”.
Theo VOV