.
 

Các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng, UBND các xã thuộc huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng trong  mùa khô 2010, chú trọng thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” cử người theo dõi các vùng trọng điểm thường xảy ra cháy; phát dọn thực bì, làm vệ sinh, xây dựng đường ranh cản lửa và quản lý chặt các đối tượng săn bắt động vật hoang dã nhằm đề phòng cháy rừng.

Các ngành chức năng và đơn vị chủ rừng cũng đã tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCC rừng. Ủy ban Nhân dân các xã cũng phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể vận động người dân không đốt rừng làm nương rẫy và không săn bắt động vật hoang dã, tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng…

Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản xử lý 76 vụ vi phạm, tịch thu hơn 150 m3  gỗ tròn và gỗ xẻ, ra quyết định xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng.

Lương Thanh