.

Đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Thứ Ba, 10/07/2018, 08:14 [GMT+7]
.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tổ chức ngày 9-7 tại Hà Nội.
 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức; Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương phải vừa hoàn thành công việc, nhiệm vụ thường xuyên của năm 2018, vừa phải chuẩn bị thật tốt cho năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các vụ, đơn vị, của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đề án, chuyên đề. Trong tham mưu, cần xác định rõ những vấn đề trước mắt, vấn đề mang tính lâu dài, dự báo xu hướng phát triển, những vấn đề mang tính chiến lược. Ban Tuyên giáo Trung ương phải tiên phong đi đầu trong thực hiện những đổi mới do Ban đề xuất. Đổi mới nội dung, phương thức để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo để phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước…

Theo hanoimoi

.