.

Ban Tuyên giáo TW tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm cụm miền Trung-TN

Thứ Năm, 28/06/2018, 10:58 [GMT+7]
.
Chiều 27-6 tại TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm cụm miền Trung - Tây Nguyên. 
 
 
 
  Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm cụm miền Trung - Tây Nguyên tại Kon Tum
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm cụm miền Trung - Tây Nguyên tại Kon Tum
 
Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo, các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy Kon Tum; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các phòng nghiệp vụ Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.
 
Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
 
Đặc biệt, đã tập trung làm tốt việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), thông báo nhanh kết quả và chuẩn bị các điều kiện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền sâu rộng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; chủ động theo dõi nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động đấu tranh, tổ chức triển khai các biện pháp, hình thức đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là phản bác những thông tin xấu độc trên Internet nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh...
 
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Hội nghị xác định 9 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XII bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; chỉ đạo tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là việc thực hiện chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền nhân rộng mô hình, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW....
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Ban Tuyên giáo các địa phương khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2018. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Võ Văn Phuông thống nhất với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị nêu ra, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới.
Ka Sơn (nongnghiep)
.