.

Ông Ngô Thành-Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trăn trở về công tác cán bộ

Thứ Hai, 14/05/2018, 06:14 [GMT+7]
.

(GLO)- Khi tôi đến nhà, ông Ngô Thành-cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy đang ngồi thẩm định công trình nghiên cứu lịch sử của một địa phương trong tỉnh. Bận việc nhưng ông vẫn niềm nở tiếp khách. 91 tuổi, tai nghe đã khó, mắt đã kém đi nhiều nhưng ông vẫn thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ tình hình thời sự đất nước và địa phương, trong đó có Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vừa diễn ra.

“Tôi có xem toàn bộ chương trình khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII trên báo đài, nhất là bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị lần này đặt ra nhiều vấn đề nhưng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược là quan trọng nhất”-ông Thành bắt đầu câu chuyện. Theo ông Thành, giai đoạn vừa qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Vì vậy, đội ngũ cán bộ nhìn chung có nhiều tiến bộ từ nhận thức, quan điểm đến năng lực trình độ, uy tín; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, Đảng cũng rất quan tâm đến phương diện đạo đức của cán bộ. Đặc biệt, trong công cuộc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, việc kỷ luật, xử lý những cán bộ hư hỏng, thoái hóa biến chất đã có tác dụng giáo dục, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. 

 

Ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.                 Ảnh: internet
Ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: internet

Tuy vậy, ông Thành cũng không khỏi quan ngại và lo lắng bởi công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ tuy có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. “Cán bộ có vai trò quan trọng, quyết định đến thành công hay thất bại, nên cán bộ yếu kém sẽ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự nghiệp muốn thành công phải có đội ngũ cán bộ vững vàng, có đủ đức-trí-dũng, “vừa hồng vừa chuyên”. Hội nghị Trung ương 7 bàn về công tác cán bộ như vậy rất là đúng, rất kịp thời”-ông Thành nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thành, để có được đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thì vấn đề phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng rất quan trọng. Phải chọn người có tài-đức bất kể nguồn gốc xuất thân, chứ không chỉ một thành phần nào, không chỉ là con của cán bộ. “Tất nhiên là con của cán bộ thì sẽ có điều kiện, kinh nghiệm trao truyền tốt hơn. Nhưng tất cả đều phải tuân thủ tiêu chí, điều kiện, không vì quan hệ gia đình, cá nhân”-ông Thành lưu ý. Rồi còn phải được thử thách, rèn luyện không ngừng, cả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt đời thường. Nhiều cán bộ hư hỏng, sa ngã vì bên cạnh việc tổ chức lơ là, thiếu kiểm tra, giám sát thì bản thân không tự phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình.

“Gần đây, Đảng ta đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực. Một số vụ việc nổi cộm đã được phát hiện, xử lý, kỷ luật nghiêm minh. Ngay tôi là người quê Quảng Nam nhưng trước một số vụ việc tiêu cực của tỉnh này, tôi rất phản đối và đau lòng”-ông Thành chua xót. Theo ông Thành, đó là những vụ việc đã được phát hiện, chứ trong thực tế thì có thể còn nhiều lắm. Nếu cán bộ công tâm, khách quan, vì Đảng, vì dân, vì chức trách nhiệm vụ thì mới thực chất, tốt cho cơ quan, đơn vị, guồng máy; còn nếu không thì vẫn còn tệ nạn, tồn tại. “Đây là công tác lâu dài nhưng phải làm và làm quyết liệt mới mong chuyển biến, thành công”-ông Thành nói.

Cũng với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, theo ông Thành, cần chú trọng phát hiện nhân tố tích cực, tiêu biểu xuất hiện từ các phong trào. Làm quy hoạch phải cẩn thận, lựa chọn ai cũng phải dựa trên tiêu chuẩn, điều kiện. “Cái này cả đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng không thể quán xuyến hết mà phải thông qua các cơ quan tham mưu giúp việc, nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều nguồn “tiến cử” để lựa chọn”-ông Thành nhấn mạnh. Tất nhiên, lực lượng đoàn viên thanh niên cần được quan tâm hơn vì họ trẻ, có sức khỏe, trí tuệ, kiến thức, nhiệt huyết, có nhiều khả năng đóng góp cho tổ chức và xã hội. Nhấn mạnh quá trình rèn luyện, ông Thành cho rằng, mỗi cán bộ có hoàn cảnh, điều kiện công tác khác nhau nhưng tất cả phải được xem xét thông qua kết quả công tác. Hoàn cảnh khó khăn nhưng cán bộ này lại làm tốt hơn, năng động, sáng tạo hơn cán bộ kia ở nơi thuận lợi. Cũng qua đó mà đánh giá đúng quyết tâm, nhiệt tình trong công việc của cán bộ.

Trăn trở về đội ngũ, ông Thành cho rằng: Cán bộ, nhất là người đứng đầu, giữ vị trí quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chung của cơ quan, đơn vị. Cán bộ nào tốt, là nhân tố tích cực thì sẽ thúc đẩy cơ quan, đơn vị tiến lên, ngược lại thì trì trệ, yếu kém. Chuyện cất nhắc, đề bạt thiếu trong sáng, khách quan, rồi tệ bè phái, cánh hẩu rất nguy hiểm, là một dạng tham nhũng quyền lực rất đáng sợ. Vì nó làm biến dạng các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thủ tiêu trí tuệ cá nhân, động lực phấn đấu và phát triển vì tập thể.

“Gần đây, Đảng ta ban hành nhiều quy định lượng hóa tiêu chuẩn của cán bộ, đó là cơ sở để đánh giá khách quan đội ngũ, chống biểu hiện cảm tính, cục bộ; loại bỏ những biểu hiện tiêu cực trong công tác đánh giá, đề bạt cán bộ”-ông Thành đúc kết.

Thất Sơn

.