.

(GLO)- Kể từ ngày thành lập (17-4-2008) đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phù Đổng (TP. Pleiku) đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh về chính trị, phát triển về kinh tế-xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và UBND TP. Pleiku, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phù Đổng đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế-xã hội. Ông Đỗ Trung Hùng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế của phường là mở rộng phát triển thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường đạt 382,2 tỷ đồng, tăng 186,8 tỷ đồng so với năm 2012, tăng bình quân hàng năm 37,36 tỷ đồng. Hoạt động thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tăng cả về số lượng và quy mô. Năm 2017, toàn phường có 1.020 hộ kinh doanh cá thể; 80 công ty cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân hoạt động (tăng 42 doanh nghiệp so với giai đoạn 2008-2012). Diện tích gieo trồng hàng năm  duy trì ở mức 50,69 ha, thực hiện đúng với định hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp còn 3,7% trong cơ cấu kinh tế...

Về thu ngân sách, phường đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu hợp lý trên địa bàn. Nhờ đó, tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước; riêng giai đoạn 2013-2017 đạt 38 tỷ đồng, tăng gấp 1,73 lần so với giai đoạn 2008-2012, bình quân mỗi năm tăng thu 112%. Công tác kiểm tra, giám sát thu chi ngân sách đảm bảo công khai minh bạch, không để tiêu cực xảy ra. Phường thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu nhằm có tích lũy để đầu tư các nhiệm vụ thiết yếu.

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Phù Đổng.                  Ảnh: T.N
Giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Phù Đổng. Ảnh: T.N

Theo ông Đỗ Trung Hùng, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phường đã xây dựng mới 3 hội trường tổ dân phố, sửa chữa 5 hội trường khác, làm đường giao thông với chiều dài 1.269 m. Đồng thời, phường đã vận động nhân dân hiến hơn 5.297 m2 đất, tháo dỡ vật kiến trúc đảm bảo chiều rộng chỉ giới xây dựng để thi công các tuyến đường Phù Đổng, Chu Văn An, Bà Triệu, Lê Văn Tám và Huyền Trân Công Chúa với tổng chiều dài hơn 2.678 m. Phường đã giải tán chợ tạm Phù Đổng và cùng với thành phố di dời các hộ kinh doanh vào chợ Phù Đổng mới để ổn định mua bán, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Công tác giảm nghèo cũng được phường đặc biệt chú trọng. Năm 2017, toàn phường chỉ còn 11 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều, giảm 17 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo so với năm 2012. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được phát huy; hiện nay phường có 17/17 tổ dân phố đạt văn hóa và 3.285 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 97,07% số hộ). “Theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố, phường luôn quan tâm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường đang hoạt động theo đề án một cửa liên thông, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-ông Đỗ Trung Hùng cho biết.

Thanh Nhật

.