.

Sau những vụ bổ nhiệm "thần tốc", cần tăng cường thanh kiểm tra

Thứ Năm, 18/01/2018, 13:40 [GMT+7]
.

Sáng 18-1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018.
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác của ngành Nội vụ năm 2017. Theo đó, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều dự án lớn; công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách thuộc lĩnh vực của bộ được quan tâm chỉ đạo, góp phần xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu quả; bước đầu góp phần nân gcao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức...

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, ngành Nội vụ còn những hạn chế, tồn tại như xây dựng ban hành thể chế còn chậm, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, công tác cán bộ, thanh kiểm tra chưa toàn diện... Dó đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2018 nặng nề, với phương châm xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thì Bộ Nội vụ phải hết sức gương mẫu, phát huy vai trò trong tham mưu giúp Chính phủ trong lĩnh vực nội vụ.

Lưu ý thời gian vừa qua xảy ra một số trường hợp bổ nhiệm mà báo chí gọi là “thần tốc”, qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Phó Thủ tướng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, năm nay Bộ Nội vụ lập tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng.

Năm 2017, giảm 33.459 người trong biên chế

Trình bày báo cáo tổng kết, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, về công tác cải cách hành chính, hiện nay, Bộ đang phối hợp với MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức tại 63 tỉnh, thành và dự kiến công khai kết quả vào quý I/2018.

Công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và thanh kiểm tra, trọng tâm là công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đơn giản hoá thủ tục hành chính dần đi vào nền nếp. Tính đến ngày 31-12-2017 đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 33.459 người.

Cũng theo Bộ Nội vụ, qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn những sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tôn giáo....Bộ đã kiến nghị các biện pháp để khắc phục các thiếu sót nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn đánh giá, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển... cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn lỏng lẻo, vẫn còn tình trạng tuỳ tiện do thiếu quy định về quy trình, thủ tục giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính nhà nước.

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ và ngành Nội vụ xác định chủ đề năm 2018 là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ sẽ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở...

Ngọc Thành/VOV.VN

.