.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Thứ Ba, 30/01/2018, 20:40 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 30-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy-Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 

 

 Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết thi đua năm 2018. Ảnh: Ngọc Sang
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết thi đua năm 2018. Ảnh: Ngọc Sang
 
Trong năm qua, 10 cơ quan, đơn vị trong Khối đã đoàn kết thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng-chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 
 
Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp để phong trào thi đua trong Khối đạt hiệu quả cao trong năm 2018. Theo đó, toàn khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn phong trào thi đua với việc triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; duy trì phong trào xây dựng cơ quan văn hóa và các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị…
 
Hội nghị đã bầu chọn Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2017. Đảng ủy Khối doanh nghiệp được bầu làm Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2018.
Ngọc Sang
.