.

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận toàn quốc:

Năm 2018 tập trung thực hiện "Năm dân vận chính quyền"

Thứ Năm, 11/01/2018, 06:48 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 10-1, Ban Dân vận (DV) Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác DV toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị diễn ra tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban DV Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố… Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà, lãnh đạo Ban DV Tỉnh ủy, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, Ban DV các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh. 

Hội nghị đã đánh giá năm 2017, toàn ngành DV đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về công tác DV, công tác dân tộc và tôn giáo. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, công tác DV của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành gắn công tác DV với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

Đồng thời, chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống,  thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “DV khéo”, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội…Qua đó, công tác DV cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng-an ninh,  công tác đối ngoại…, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.N
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.N

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu nhấn mạnh vai trò công tác DV cũng như mối quan hệ giữa chính quyền và các cơ quan nhà nước đối với nhân dân... Bên cạnh đó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Ban DV Trung ương chọn chủ đề năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Để triển khai thực hiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp chính quyền, các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể và phát động thực hiện trong các cơ quan nhà nước, bộ máy chính quyền các cấp. Đồng thời, vận dụng các lời dạy của Bác Hồ vào thực tiễn công tác DV, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối thoại và hợp tác quốc tế. Chú trọng đổi mới công tác DV trong các cơ quan nhà nước, cả hệ thống chính quyền cùng làm công tác dân vận. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, thanh kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp gây phiền hà cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật về quyền con người, quyền công dân, đảm bảo lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối thoại và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp công tác DV chính quyền giai đoạn 2016-2021. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã nhấn mạnh, việc thực hiện chủ đề của năm 2018 “Năm dân vận chính quyền” là cơ hội để các cấp, các ngành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác DV. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới” và phong trào thi đua “DV khéo”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh năm 2018, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thanh Nhật

.