.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ

Thứ Sáu, 12/01/2018, 05:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 11-1, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, cùng các phó trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên  Ban chỉ đạo của tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy…

Hội nghị đã đánh giá trong năm 2017, Ban chỉ đạo QCDC tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương, các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện QCDC, đưa QCDC vào thực tiễn đời sống. Tăng cường kiểm tra và giám sát thực hiện QCDC trong các cơ quan nhà nước, cấp cơ sở, cũng như về công tác phối hợp giữa HĐND-UBND và MTTQ, các đoàn thể về QCDC, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc đối thoại với công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và lãng phí...

Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực) đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, các ngành, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành dân chủ công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, tăng cường công tác tiếp xúc và đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng văn hóa công sở, đổi mới tác phong làm việc theo hướng gần dân, tôn trọng dân, dân chủ với dân, tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện QCDC ở cơ sở, tiếp tục triển khai thực hiện công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

 

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.N
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.N

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban chỉ đạo QCDC tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã đề nghị trong năm 2018, các cấp, các ngành và địa phương, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Gắn việc thực hiện QCDC với chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức, từng mặt công tác và trách nhiệm cá nhân-trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương cơ sở.

 

Thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân và việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Thanh Nhật

.