.

Chư Pưh: Tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017

Thứ Năm, 18/01/2018, 10:48 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 17-1-2018, Huyện ủy Chư Pưh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Thạch-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. 
 
Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017. Ảnh: Thương Hiền
Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017. Ảnh: Thương Hiền
 
 
 
Năm 2017, việc thực hiện quy chế dân chủ ( QCDC) trên địa bàn huyện từng bước đi vào nền nếp. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện theo hướng tích cực; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, từng bước tháo gỡ những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn, đã góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền; QCDC tại nơi làm việc được đảm bảo, góp phần nâng cao tiếng nói của người lao động. 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định; các thôn, làng trên địa bàn huyện đều xây dựng được quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa; Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. 
 
Tuy nhiên, chất lượng triển khai QCDC ở cơ sở trong một số cơ quan, đơn vị còn thấp; việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa thường xuyên và chưa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân còn hạn chế…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thạch biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2017. Đồng thời, đề nghị năm 2018, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước về xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế chính sách; đồng chí lưu ý: việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phải rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh phải kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cấp huyện để hoạt động có hiệu quả hơn.
Thương Hiền
.