.

(GLO)- Ngày 6-10, đoàn công tác của tỉnh gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Sở Thông tin Truyền thông, Bưu điện tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy Đức Cơ để kiểm tra về tình hình thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư và Thông Tri số 13-TT/TU ngày 3-3-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và Chỉ thị 22- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng và báo Gia Lai.
 

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Ia Dom. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Ia Dom. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thời gian qua, Huyện ủy Đức Cơ đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Thông tri số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy gồm 24 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí là báo cáo viên Tỉnh ủy, 10 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 6 đồng chí là Huyện ủy viên, 4 đồng chí là trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, 4 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các xã, thị trấn. Về trình độ chuyên môn, 2 báo cáo viên có trình độ thạc sĩ, 18 người có trình độ đại học, 4 người có trình độ trung cấp. Về lý luận chính trị, 19 người chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 5 người có trình độ trung cấp. Bên cạnh đó huyện còn có 48 tuyên truyền viên cơ sở và 121 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Đảng bộ huyện Đức Cơ đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, từ tháng 1-2015 đến tháng 10-2017 đã có 70 tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, trường học đặt mua thường xuyên báo Gia Lai với số lượng trên 150 ngàn tờ; 38 tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, trường học đặt mua thường xuyên báo Nhân Dân với số lượng trên 45 ngàn tờ. Mặc dù lãnh đạo Huyện ủy gần đây rất quan tâm đến việc thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tuy nhiên, hiện nay một số Đảng bộ, chi bộ vẫn chưa đặt mua đầy đủ báo Gia Lai và báo Đảng dẫn tới nguồn thông tin phục vụ cho việc sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền của các tổ chức cơ sở Đảng chưa phong phú.
Tại buổi làm việc các thành viên của đoàn công tác đã phát biểu nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các Chỉ thị của Đảng trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Huyện ủy Đức Cơ khẩn trương thống kê, tập hợp danh sách những đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng để kịp thời cấp phát báo Gia Lai miễn phí theo quy định của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị của Đảng trên địa bàn huyện Đức Cơ, đoàn công tác sẽ có báo cáo tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có những chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy xã Ia Dom về vấn đề này. Ia Dom là xã lâu nay làm rất tốt việc đặt mua báo Gia Lai .

Vĩnh Hoàng

.