.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ Hai, 09/10/2017, 10:43 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 9-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai vừa khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 100 đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
 

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. Ảnh: T.N
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. Ảnh: T.N

Trong thời gian từ ngày 10 đến hết ngày 19-10, Đảng viên mới được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lớp, đồng chí Nguyễn Như Trình-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đồng thời, định hướng những nhiệm vụ người đảng viên mới cần phải tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đề nghị toàn thể các học viên nghiêm túc học tập, chấp hành thực hiện nội quy lớp học. Quá trình học tập cần tích cực trao đổi với các giảng viên về những vấn đề quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho quá trình phấn đấu rèn luyện của đảng viên mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thanh Nhật

.