.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu

Thứ Hai, 28/08/2017, 05:20 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò cơ quan đầu mối về tham mưu, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương.
 

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Kim Đồng-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, cho biết: “Đảng bộ hiện có 4 chi bộ trực thuộc với gần 50 đảng viên. Để nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cập nhật kịp thời các văn bản mới của cấp trên để vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách và pháp luật vào tình hình thực tế ở địa phương”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức các phòng ban chuyên môn tích cực nghiên cứu các giải pháp, mô hình hoạt động tối ưu nhất để không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho UBND tỉnh trong quản lý và điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà.

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác.                           Ảnh: T.N
Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác. Ảnh: T.N

Ông Trương Quang Tịnh-Trưởng phòng Khoa giáo-Văn xã, Bí thư chi bộ tổng hợp 2, cho biết: “Xác định rõ nhiệm vụ được giao, chi bộ đã chỉ đạo đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn luôn bám sát kế hoạch, chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng sự lãnh đạo của Văn phòng để xây dựng chương trình công tác định kỳ, tham mưu để UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành đúng thẩm quyền. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo UBND tỉnh điều hành các hoạt động của tỉnh, triển khai kịp thời nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đối với các ngành, địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị chu đáo báo cáo, tờ trình phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh”.

Bên cạnh đó, Văn phòng còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh chủ động đề xuất UBND tỉnh giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác ngoại vụ địa phương đúng với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó là hoàn thành tốt việc đưa đón lãnh đạo, phục vụ các đoàn công tác của tỉnh và trung ương, phục vụ UBND tỉnh đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn ngoại giao cấp cao, các tổ chức quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài.

 

Ông Ngô Ngọc Sinh-Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: “Thời gian tới, Văn phòng tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Tiếp tục lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng và lãng phí, gắn với công tác cải cách hành chính... Đồng thời, tích cực đề ra các giải pháp để xử lý thông tin nhanh, kịp thời, chính xác. Không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hậu cần đảm bảo cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, quản lý và điều hành”.
Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, Văn phòng UBND tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tiếp nhận, chuyển giao, phát hành các văn bản đến, đi kịp thời và chính xác, từng bước đẩy nhanh tiến độ thu thập chỉnh lý tài liệu lưu trữ; tăng cường quản lý và bảo quản tài liệu, quản lý về công tác văn thư-lưu trữ theo đúng quy định. Đồng thời, duy trì hoạt động thường xuyên hệ thống mạng nội bộ, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật tin học phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp, duy trì hoạt động thường xuyên website tỉnh Gia Lai, hệ thống phần mềm quản lý văn bản, cùng các chuyên mục thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, như: đất đai, đầu tư, đấu thầu, tư pháp, hộ tịch, nội vụ và thi đua khen thưởng. Văn phòng còn tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác tiếp xúc, đối thoại, trả lời công dân định kỳ, qua đó đề xuất giải quyết có hiệu quả các vụ việc.

Thanh Nhật

.