.

(GLO)- Cải cách hành chính là yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển, là “chìa khóa” góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan công quyền. Vì vậy, thời gian qua, chính quyền huyện Chư Prông đã đặc biệt coi trọng công tác này.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Đúng hẹn, anh Hoàng Lê Ân (tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông) đến bộ phận một cửa của UBND huyện Chư Prông để nhận kết quả sau 1 tháng làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất. Anh nhận xét: “Hồi xưa, mỗi lần tới cơ quan nhà nước làm thủ tục là chúng tôi... ngán lắm. Nhưng nay khác nhiều rồi. Ai tới trước làm trước, ai tới sau làm sau. Điều gì chưa rõ, chúng tôi được cán bộ tại đây hướng dẫn rất tỉ mỉ, tận tình, thái độ ôn hòa, đúng mực. Công việc cũng giải quyết đúng hẹn, nhanh gọn. Nói chung tôi thấy hài lòng”.  

 

Giải quyết hồ sơ ở bộ phận một cửa huyện Chư Prông. Ảnh: T.N
Giải quyết hồ sơ ở bộ phận một cửa huyện Chư Prông. Ảnh: T.N

Để có được sự hài lòng đó từ người dân, huyện Chư Prông đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng bộ phận một cửa điện tử hiện đại. Đi vào hoạt động từ cuối năm 2014, mô hình này cung cấp thông tin tự động, công khai, minh bạch và trực tuyến nên người dân có thể thông qua mạng internet để kiểm tra, giám sát tình hình giải quyết hồ sơ, hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hẹn hay nhũng nhiễu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp giảm tải khá nhiều phần việc mà trước đây thường phải làm thủ công, mất nhiều thời gian để hoàn thành. Việc tiếp nhận cũng như xử lý hồ sơ vì vậy đã nhanh, gọn và chính xác hơn. Đối với công tác quản lý, hoạt động theo cơ chế một cửa điện tử, ngoài mục đích lớn nhất là giải quyết hồ sơ của người dân một cách nhanh chóng thì những cán bộ, công chức làm việc tại đây cũng được kiểm soát chặt chẽ, tránh những tiêu cực có thể xảy ra.

Các thủ tục hành chính thường xuyên được huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa và niêm yết công khai nên đã rút ngắn đáng kể thời gian đi lại cũng như tiết giảm chi phí không chính thức cho người dân. Theo thống kê, bình quân mỗi ngày, bộ phận một cửa tiếp nhận và giải quyết hơn 70 hồ sơ. Tính riêng trong năm 2016, huyện đã tiếp nhận và xử lý khoảng 12.100 hồ sơ các loại, số hồ sơ đã thụ lý và giải quyết là 11.250 hồ sơ (trong đó, trễ hẹn 455 hồ sơ).

Nâng cao trách nhiệm cán bộ

Cho tới thời điểm này, công tác cải cách hành chính được coi là điểm sáng, là bước đột phá của huyện Chư Prông trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Kết quả đạt được một phần là nhờ sự chú trọng đúng mức yếu tố con người. Huyện đã sử dụng, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Người dân đến làm thủ tục tại đây luôn được cán bộ giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời với thái độ thân thiện và chuẩn mực. Bộ phận này cũng tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết công việc nhằm đảm bảo thời gian giải quyết và trả kết quả cho người dân theo hướng sớm hơn thời gian quy định.

Riêng đối với các hồ sơ trễ hẹn, huyện bố trí một cán bộ hàng tuần trực tiếp báo cáo cho lãnh đạo Văn phòng UBND huyện để có hướng tham mưu giải quyết, khắc phục. Hồ sơ giải quyết trễ hẹn chủ yếu là các hồ sơ cần xác minh. Còn các hồ sơ tồn đọng hầu hết thuộc lĩnh vực đất đai, số lượng hồ sơ nhiều, một số đất đai có nguồn gốc phức tạp nên cần thời gian xác minh, thẩm tra kỹ càng. Huyện cố gắng hạn chế tối đa việc trễ hẹn nên tỷ lệ hồ sơ loại này năm 2015 là 9% thì năm 2016 chỉ còn 5%.

Ngoài ra, việc thường xuyên lấy ý kiến khảo sát sự hài lòng của khách hàng qua phiếu thăm dò, đánh giá cũng là cách để huyện ngày càng hoàn thiện bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Năm 2016, huyện đã triển khai 3 lần khảo sát với 210  phiếu phát ra, trong đó có 205 phiếu hài lòng (chỉ có 5 phiếu không hài lòng về chất lượng phục vụ). Hoạt động này góp phần tích cực vào việc từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số quản trị hành chính công và cải cách hành chính trên địa bàn.

Hà Duy

.