.

Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 17 của Bộ Chính trị (khóa XI) tại huyện Kông Chro

Thứ Hai, 17/07/2017, 20:25 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 17-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ đã có buổi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28-8-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) "về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng" tại huyện Kông Chro.

 

Làm việc với đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ, các hội đoàn thể của huyện và lãnh đạo xã Ya Ma.

 

Tại đây, đại diện lãnh đạo xã Ya Ma và huyện Kông Chro đã báo cáo khái quát về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Bộ Chính trị (khóa XI), trong đó nhấn mạnh những mặt đã đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

 

Toàn cảnh  buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Hiện nay, toàn huyện Kông Chro có 6 hội quần chúng thuộc sự quản lý của UBND huyện, gồm 43 hội cơ sở với tổng số 8.998 hội viên. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Bộ Chính trị (khóa XI), nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của các hội quần chúng đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn huyện được đảm bảo và đạt hiệu quả thiết thực. Hầu hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo và hội viên nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội. Các Hội quần chúng luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên…

 

Tuy nhiên, ở một số tổ chức hội, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật… chưa sâu rộng đến đông đảo hội viên; chưa bám sát điều lệ hội, thiếu tính chủ động trong tham mưu, chưa sâu sát địa bàn. Công tác tập hợp quần chúng về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao. Cơ sở vật chất, kinh phí để hoạt động ở hội cơ sở vẫn còn khó khăn. Lãnh đạo hội chủ yếu là kiêm nhiệm nên ảnh hưởng nhiều đến công tác điều hành. Việc nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua còn hạn chế…

 

Lãnh đạo Huyện ủy Kông Chro báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện. Ảnh: Hồng Thi
Lãnh đạo Huyện ủy Kông Chro báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện. Ảnh: Hồng Thi

Đại diện Mặt trận và các hội quần chúng của huyện cũng nêu lên các ý kiến, đề xuất nguyện vọng với đoàn công tác nhằm giúp hội hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

 

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận những kết quả mà huyện Kông Chro đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 17 và ghi nhận các ý kiến, đề xuất của huyện. Đồng thời, đồng chí yêu cầu huyện khắc phục những tồn tại, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 17 và Kết luận 102 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội; kiểm tra, giám sát các hội hoạt động theo đúng tinh thần tự nguyện-tự quản-tự trang trải kinh phí-tuân thủ pháp luật, điều lệ hội.

 

Ngoài ra, huyện cũng cần phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hội hoạt động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội, hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Hồng Thi

.