.

Hiệu quả từ công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

Thứ Bảy, 20/05/2017, 06:50 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, việc triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên” đã đem lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai xác định việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 55-QĐ/TW là nhiệm vụ quan trọng phải được tiến hành thường xuyên ở mỗi tổ chức Đảng và ở từng cán bộ, đảng viên nhằm hạn chế sai phạm. Các tổ chức Đảng đưa nội dung kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên vào chương trình kiểm tra toàn khóa; phân công cấp ủy viên, tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; tiến hành kiểm tra đảng viên thông qua sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, phân loại đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm…

 

Đảng bộ phường Thống Nhất trao Huy hiệu 30-40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn.                Ảnh: Đức Thụy
Đảng bộ phường Thống Nhất trao Huy hiệu 30-40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn. Ảnh: Đức Thụy

Trong 5 năm thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, toàn Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 5.612 đảng viên (2.966 cấp ủy viên các cấp), trong đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 14 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương kiểm tra 425 đảng viên, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 5.173 đảng viên. Nội dung kiểm tra gồm: việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; tinh thần yêu nước, kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; chống biểu hiện về sự vô cảm; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; khiêm tốn, trung thực, dũng cảm; chống phô trương hình thức; chống tham nhũng, lãng phí, dối trá, hối lộ; trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; thực hiện các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp; động viên giáo dục người thân giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm pháp luật và lợi dụng quyền hạn để trục lợi... Qua kiểm tra đã phát hiện 65 đảng viên vi phạm, trong đó phải kỷ luật 5 đảng viên.
 

Đảng bộ tỉnh hiện có 22 Đảng bộ trực thuộc với 52.055 đảng viên (trong đó có 16.782 đảng viên nữ; 12.389 đảng viên là người dân tộc thiểu số) sinh hoạt tại 1.012 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 352 Đảng bộ cơ sở, 660 chi bộ cơ sở).

Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 95 đảng viên (trong đó có 49 cấp ủy viên các cấp), phát hiện 58 đảng viên vi phạm, trong đó phải kỷ luật 38 đảng viên. Đã tiến hành giải quyết tố cáo 61 đảng viên, trong đó có 40 cấp ủy viên các cấp, phát hiện 27 đảng viên vi phạm, trong đó kỷ luật 20 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định của Trung ương, chọn đúng đối tượng, nội dung, kết luận rõ ưu-khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm. Việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm đều đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Từng bước khắc phục tình trạng kiểm tra tràn lan, chạy theo số lượng, nội dung kiểm tra đơn giản, né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp. Sau khi kiểm tra có tác dụng cảnh báo, răn đe và giúp cho việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn.

Có thể nói, việc thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW đã giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng các cấp kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, hạn chế số đảng viên vi phạm đạo đức lối sống, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, làm tăng tác dụng, hiệu quả trong việc phòng-chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ.

Những kết quả đạt được như đã nêu trên là tiền đề để Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 55 trong thời gian tới.

Bích Nga

.