.

Triển khai kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

19:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 5963/UBND-NL về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

 Trồng cây xanh bóng mát trong đô thị Pleiku. Ảnh: L.T
Trồng cây xanh bóng mát trong đô thị Pleiku. Ảnh: L.T

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng kết đánh giá  kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016, xây dựng kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp năm 2017 (trồng mới một triệu cây phân tán ở địa phương).

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về mục đích ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với hình thức phù hợp và hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện phải thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan trường học và nhân dân tham gia. Thời điểm tổ chức trồng cây phải phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế ở địa phương, địa điểm trồng cây phải cụ thể, ưu tiên bố trí ở những nơi còn đất trống. Đồng thời, lựa chọn loài cây trồng có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng, bảo đảm cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt...

Lương Thanh

.
Bình luận (0)
.
.