.

(GLO)- Sáng 4-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án số 02-ĐA/TU,  ngày 17-4-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2015”. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.
 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 4.595 cán bộ, công chức cấp xã, tăng 935 người so với năm 2009, trong đó đảng viên tăng 37,43%. Năm 2009 có 705 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên thì đến cuối năm 2015 đã tăng lên 1.462 người; về lý luận chính trị từ trung cấp trở lên năm 2009 là 905 người, đến cuối năm 2015 đã tăng lên 1.510 người. Trong 7 năm qua, tỉnh đã bố trí ngân sách để tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách với số tiền trên 33,8 tỷ đồng. Về chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng, từ năm 2011 đến 2015, các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đã kết nạp được 4.121 đảng viên. Năm 2007 có 82,8% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ thì năm 2015 đã tăng lên 91%; số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém giảm từ 2,7% năm 2009 xuống còn 0,9% năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Qua 7 năm thực hiện Đề án 02, đội ngũ cán bộ cơ bản đủ về số lượng; chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày càng nâng cao; chính quyền hoạt động có hiệu quả; vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng lên. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn”; tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tập trung xây dựng đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

 Vĩnh Hoàng

.
Bình luận (0)
.
.