.

(GLO)- Năm 2016, 100% chi bộ thuộc Đảng bộ phường Thống Nhất (TP. Pleiku) đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bao gồm: 2 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu, 7 chi bộ đạt TSVM, 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất cho biết: Để đạt kết quả đó, năm 2016, Đảng bộ phường đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt (ngoài cùng bên phải) xuống cơ sở tìm hiểu tình hình ở khu dân cư. Ảnh: N.D
Bà Trần Thị Hồng Nguyệt (ngoài cùng bên phải) xuống cơ sở tìm hiểu tình hình ở khu dân cư. Ảnh: N.D

Theo đó, Đảng ủy luôn chú trọng chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và luôn bám sát các chỉ thị, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của Đảng ủy để cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ. Thông qua nghị quyết năm, nghị quyết hàng tháng, Đảng ủy định hướng cho chi bộ có nội dung sinh hoạt. Đồng thời tổ chức trực báo Bí thư chi bộ hàng tháng để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời có thông tin định hướng tư tưởng, định hướng những nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, chi bộ. Vì thế, các chi bộ luôn bám sát hoạt động của Đảng bộ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy chú trọng phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ để nắm bắt tình hình, giúp các chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại địa bàn, không để phát sinh thành điểm nóng.

Các chi bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, từng bước phát huy được vai trò lãnh đạo theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo phù hợp với từng loại hình, trong đó chú trọng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công trong tháng, nhất là những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra nghị quyết sát hợp. Trong sinh hoạt, các chi bộ thường xuyên cung cấp thông tin thời sự trong nước, quốc tế, thông tin của phường cho đảng viên; đồng thời nắm bắt và làm tốt công tác định hướng tư tưởng đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình. Nghị quyết của Đảng ủy phường, kế hoạch của UBND và các công việc trên giao đều được chi bộ đưa ra bàn bạc, thống nhất, tạo được sự đồng thuận và triển khai thực hiện rất tốt. Đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu dân chủ bàn bạc, tham gia góp ý vào nghị quyết lãnh đạo của chi bộ; kiên quyết đấu tranh với những cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên và thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đối với những chi bộ khu dân cư, chi bộ có ít đảng viên. Nhờ đó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương mà cử tri kiến nghị nhiều lần bước đầu đã được khắc phục.

“Những kết quả đạt được trong năm 2016 là cơ sở để Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương pháp sinh hoạt, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ phường TSVM, xây dựng phường ngày càng phát triển ổn định và bền vững”-Bí thư Trần Thị Hồng Nguyệt khẳng định.

Nguyễn Dung

.
Bình luận (0)
.
.