.

(GLO)- Ngày 12-1, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 

Đầu cầu Gia Lai dự Hội nghị trực tuyến Văn phòng Quốc hội . Ảnh: T.N
Đầu cầu Gia Lai dự Hội nghị trực tuyến Văn phòng Quốc hội. Ảnh: T.N

Năm 2016 là năm đầu tiên Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động theo quy định mới. Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành tựu đạt được của Quốc hội. Đặc biệt, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2017, Văn phòng Quốc hội làm tốt công tác phục vụ các kỳ họp của Quốc hội và các cơ quan liên quan theo quy định; tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phục vụ đại biểu Quốc hội tham gia tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu rà soát các văn bản pháp luật, nghị quyết của Quốc hội để bổ sung kịp thời  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.