.

(GLO)- Hội nghị vừa diễn ra nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và đề ra chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Trong năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện Kông Chro nhìn chung đảm bảo, quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời chủ động nắm chắc, thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm cơ bản đều đạt và vượt.

Ngoài ra, cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung, quan tâm lãnh-chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên; từ đó góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Điềm ghi nhận những kết quả mà huyện Kông Chro đã đạt được trong năm qua, nhất là việc tổ chức xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu, thời gian tới, huyện cần xây dựng quy chế làm việc, nâng cao hoạt động hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo; vận động, thu hút thêm đoàn viên, hội viên trong nhân dân vào các tổ chức đoàn thể; duy trì chế độ báo cáo, gắn kết hơn nữa với cấp ủy; đảm bảo an sinh xã hội, tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo; tiếp tục tuyên truyền để xây dựng nhiều cánh đồng mẫu lớn hơn nữa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới…

Hồng Thi

.
Bình luận (0)
.
.