.

Thị xã Ayun Pa:

Tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

Thứ Tư, 28/12/2016, 11:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 27-12, Ban dân vận Thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kế công tác dân vận và công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016.
 

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Trong năm 2016, công tác dân vận của thị xã Ayun Pa đã có nhiều chuyển biến tích cực, luôn hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác, đấu tranh với tư tưởng ly khai của bọn FULRO và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố, công tác phát triển Đảng, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được quan tâm thường xuyên. Tích cực đổi mới nội dung và hình thực tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò chủ trì phối hợp các lực lượng bám sát nắm tình hình địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo động lực thúc đẩy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân dân tham gia kiểm tra,giám sát hoạt động của Nhà nước.

Trong năm đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn 7/8 xã, phường; tuyên truyền vận động nhân dân chung sức, chung lòng đóng góp nhân lực, vật lực xây dựng nông thôn mới (nhân dân đã đóng góp gần 7 tỷ đồng); toàn thị xã có 55/55 thôn, tổ dân phố xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, đến nay chỉ còn khoảng 7% theo tiêu chí mới…

Trong thời gian tới Ban dân vận thị xã sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là trong những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Xây dựng và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”…

Quang Tấn

.