.

Mang Yang: Cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Tư, 28/12/2016, 07:38 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 27-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 180 đại biểu là các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, báo cáo viên của huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn...
 

Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang quán triệt Nghị quyết. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt huyện Mang Yang quán triệt Nghị quyết. Ảnh: T.N

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của huyện Mang Yang đã nghe đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó nhấn mạnh 4 vấn đề lớn là vì sao Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết, cùng nội dung cơ bản của Nghị quyết…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh việc phát huy tính gương mẫu và tự giác, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan ban ngành, MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các xã và thị trấn trong huyện khẩn trương tổ chức quán triệt Nghị quyết ở các cấp đúng quy định. Đồng thời qua đó, nghiên cứu nắm vững nội dung trọng tâm và những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết đã xác định, liên hệ với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, gắn với  công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XVI của Đảng bộ huyện.

Thanh Nhật

.