.

Đảng bộ Báo Gia Lai: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Bảy, 31/12/2016, 03:47 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 30-12, Đảng bộ cơ sở Báo Gia Lai đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho hơn 60 đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan Hội nhà báo tỉnh và Báo Gia Lai.
 

  Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.N

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Cường-Trưởng phòng Tuyên truyền-Văn hóa-Văn nghệ của  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, tập trung vào 4 vấn đề lớn là vì sao Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết, dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện… Đồng thời, đề cập 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện về suy thoái đạo đức và lối sống, biểu hiện về “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

Bên cạnh đó, đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Đảng bộ cơ sở Báo Gia Lai còn được nghe phổ biến nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những yêu cầu của Bộ Chính trị về tầm quan trọng, vai trò của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo.

Trên cơ sở thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới, đội ngũ Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Đảng bộ cơ sở Báo Gia Lai tiếp tục liên hệ với tình hình cụ thể tại đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao tại đơn vị, cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Thanh Nhật

.