.

Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Bảy, 24/12/2016, 07:32 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 22-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 200 đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy, các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các ban HĐND huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, báo cáo viên của huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước chân trên địa bàn huyện, cán bộ chủ chốt các xã và thị trấn trong huyện.
 

Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai học tập, quán triệt Nghị quyết. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai học tập, quán triệt Nghị quyết. Ảnh: T.N

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghe đồng chí Huỳnh Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung vào 4 vấn đề lớn là lý do Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết. Nội dung cơ bản của Nghị quyết, dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện…

Bí thư Huyện ủy Huỳnh Quang Thái cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan ban ngành, mặt trận và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các xã và thị trấn trong huyện phải nghiêm túc tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở các cấp, theo đúng quy định. Đồng thời, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và  nội  dung  cơ  bản  của  Nghị  quyết;  nắm  vững  những  quan  điểm  chỉ  đạo,  những công việc cần triển khai  trong tổ chức thực  hiện;  tạo  sự thống nhất  cao  về  nhận  thức  và  hành  động, để thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả. Đặc biệt chú trọng đề cao trách  nhiệm, gương  mẫu và tự  giác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thanh Nhật

.