.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XIV (mở rộng):

Chỉ đạo công tác trọng tâm quý I-2013

Thứ Sáu, 18/01/2013, 08:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 17-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khóa XIV) mở rộng. Các ông: Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
 

Ảnh: Nguyễn Dung
Ảnh: Nguyễn Dung

Hội nghị đã tập trung đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ quý I-2013; tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6 (khóa IX) về giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2012, chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2013; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  

Sau 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX), quy mô giáo dục, hệ thống trường lớp của tỉnh phát triển khá nhanh; chất lượng, hiệu quả giáo dục-đào tạo có chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; xã hội hóa giáo dục-đào tạo đạt được một số kết quả bước đầu, đảm bảo thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống đạt được nhiều thành tựu quan trọng; tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh có bước phát triển mới...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Hà Sơn Nhin chỉ đạo: Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết 08-NQ-TU ngày 3-12-2012 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản. Trước mắt quý I tập trung chỉ đạo sản xuất Đông Xuân, công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là phòng-chống cháy rừng; thực hiện nghiêm Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình ở cơ sở không được để hộ dân nào đói trong dịp Tết Nguyên đán.

Nguyễn Dung

.