.

(GLO)- Luôn gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; đặc biệt là biết dựa vào dân, mà trước hết là các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc để thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những người lính mang quân hàm xanh.

Thực tế tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh cho thấy, khi quân với dân là một, khi sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy thì chính họ-những già làng, trưởng thôn, người có uy tín này chính là chỗ dựa vững chắc, là tai mắt cho Đảng, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới.

Những tấm gương tiêu biểu

Đại tá Lê Thuần Huy- Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhẩm tính: 7 xã biên phòng có 50 thôn, làng với 7.979 hộ gia đình. Theo đó, lực lượng BĐBP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 50 tổ tự quản gồm Tổ chống vượt biên, xâm nhập, Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải, trong đó có gần 90 già làng, trưởng thôn, người có uy tín là lực lượng nòng cốt của mọi phong trào, từ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng khu vực biên giới...

Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tại buổi gặp mặt do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức. Ảnh: T.B
Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tại buổi gặp mặt do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức. Ảnh: T.B

Có thể kể đến những cá nhân tiêu biểu như các ông: Ksor Bơng, Ksor Phiếu, Ksor Thin-Trưởng thôn các làng Bi, Dăng và Mít Kom 1, xã Ia O (huyện Ia Grai); Ksor Yo-Trưởng thôn làng Nú 1-xã Ia Chía (huyện Ia Grai); các già làng của làng Beng, xã Ia Chía (huyện Ia Grai); làng Chan, làng Ba, xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ); làng Goòng, Brang, Chư Kó, xã Ia Púch (huyện Chư Prông)…

Già làng làng Beng, xã Ia Chía (huyện Ia Grai)-ông Ksor Blim được bà con trong làng yêu mến mà trao cho trọng trách là người đứng đầu mọi hoạt động của làng từ năm 2000 đến nay. Nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Ia Chía giai đoạn 1986-1990, sau về huyện giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng (5 năm), rồi trở lại Ia Chía tiếp tục trên cương vị  Bí thư Đảng ủy; tình hình của xã nói chung, của làng Beng nói riêng, ông Ksor Blim luôn nắm rõ. Bởi vậy, với ông, việc phối hợp với lực lượng BĐBP, cụ thể là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía trong công tác tuyên truyền, vận động bà con trong làng, trong xã tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia hết sức thuận lợi.

Ông cho hay: Khi mình cùng trưởng thôn tổ chức họp làng để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… đều nhận được sự đồng thuận của bà con. Làng Beng mình nay đã đổi mới rồi, bà con ngày càng tin Đảng, tin Nhà nước, ngày càng có nhiều hộ khá và giàu.

Cũng một niềm tin tưởng như già làng làng Beng, Trưởng thôn làng Ba (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ)-ông Rơ Châm Blêh nói trong hào hứng: Thôn mình có nhiều gia đình làm ăn giỏi, như Siu Quên, Rơ Mah Hưn, thu nhập 150-160 triệu đồng/năm. Cũng là nghe theo lời vận động của BĐBP đấy. Không những thế, 150 hộ thôn mình còn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đặc biệt là tuyệt đối không nghe lời kẻ xấu.

Chung sức giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, những năm qua, lực lượng BĐBP Gia Lai luôn tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”; đặc biệt là biết dựa vào dân, mà trước hết là các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc để thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia cùng lực lượng BĐBP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Theo đó, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, làng của 7 xã biên giới đã tích cực cùng lực lượng BĐBP tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của nhân dân trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Bên cạnh việc vận động bà con trong thôn, làng thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, giữ gìn an ninh trật tự; các già làng, trưởng thôn, người có uy tín còn tích cực vận động đồng bào, con em mình đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phối hợp cùng lực lượng BĐBP triển khai thực hiện các mô hình giúp dân. Các mô hình trồng lúa nước ở làng Chư Kó (xã Ia Púch, huyện Chư Prông), làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ); mô hình trồng tre lấy măng kết hợp xen canh trồng cỏ ngọt nuôi bò ở làng Chan (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) đã phát huy được hiệu quả, hiện đang được tổ chức nhân rộng.

Mặt khác, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín còn phát huy được vai trò khi vận động có hiệu quả gia đình, dòng họ và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, một số tập tục lạc hậu được loại bỏ, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên rõ rệt, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Đến nay, 7 xã biên giới đã có 15 làng được công nhận làng văn hóa, 1.878 hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đức Thành- Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP khẳng định: Xác định việc xây dựng và phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; do vậy thời gian tới lực lượng BĐBP vừa tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng người, vừa chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời động viên khen thưởng, nhằm phát huy cao nhất vai trò của mỗi già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thái Bình
 

.