.
Thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát Biển ngày 5-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các cán bộ, chiến sỹ Cục cảnh sát Biển Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các cán bộ, chiến sỹ Cục cảnh sát Biển Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá, tuy mới thành lập không lâu, lực lượng còn mỏng, trang thiết bị hạn chế, nhưng Cảnh sát Biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hữu quan có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đóng góp quan trọng vào bảo vệ và xây dựng đất nước trong tình hình mới.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh Cảnh sát Biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam cùng các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, nhất là trong bối cảnh vùng biển Việt Nam rộng với vai trò rất quan trọng của kinh tế biển, nhất là các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản, du lịch, đồng thời vấn đề ô nhiễm môi trường, buôn lậu và gian lận thương mại cũng diễn ra ngày càng phức tạp.
 
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, cùng với việc phải xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch nước cho rằng cần sớm tăng cường các loại trang thiết bị và đủ biên chế cần thiết cho lực lượng Cảnh sát Biển.
 
Chủ tịch nước đề nghị Cảnh sát Biển cần phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng trên biển khác của Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; bảo đảm an toàn các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trên vùng biển Việt Nam; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm; ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển.
 
Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát Biển cần chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các nước láng giềng, với phương châm "ta hiểu bạn, bạn hiểu ta", mục tiêu là giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế…
 
Theo Chinhphu.vn