• Huyện ủy Đak Đoa: Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018
  • Đak Đoa đẩy mạnh phong trào thi đua
  • Ông Nguyễn Duy Bắc làm PGĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Huyện ủy Đak Đoa: Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

(GLO)- Sáng 21-3, Huyện ủy Đak Đoa (Gia Lai) đã tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi. Tham gia hội thi có 14 thí sinh là báo cáo viên Huyện ủy, giảng viên kiêm chức và giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Đak Đoa đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

(GLO)- Thông qua công tác dân vận, huyện Đak Đoa đã củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Duy Bắc làm PGĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 20-3, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

.
.