.

(GLO)- Như Báo Gia Lai đã đưa tin về việc bà Vũ Thị Thu Thủy, Văn thư kiêm Tthủ quỹ Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ giả chữ ký chiếm dụng tiền phụ cấp đại biểu HĐND huyện và công tác phí của lãnh đạo UBND huyện. Ngày 12-9-2016, Thanh tra huyện Đak Pơ đã có Kết luận số 03/KL-TTr về những sai phạm của bà Thủy. Theo đó, từ năm 2012 đến tháng 6-2016, với quyền hạn của mình, bà Vũ Thị Thu Thủy đã giả chữ ký của các cá nhân, lãnh đạo HĐND và UBND huyện để chiếm dụng các khoản phụ cấp với số tiền 155.950.000 đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, giả chữ ký để chiếm dụng tiền hỗ trợ Đại biểu HĐND huyện hoạt động, tiền giám sát, tiền phụ cấp đại biểu là 48.360.000 đồng; công tác phí của lãnh đạo huyện là 8.740.000 đồng; tiền chi hộ phát triển vùng nguyên liệu mía của 2 Nhà máy Đường An Khê và Bình Định là 98.850.000 đồng. Trong quá trình thanh tra, bà Thủy cũng đã tự nguyện khắc phục hậu quả với số tiền 100.720.000 đồng, số tiền còn lại phải giao nộp lại cho cơ quan chi trả cho các cá nhân là hơn 50 triệu đồng.

Lê Anh

.