.
 
Hiện nay, ngoài các khoản phí, lệ phí người dân phải nộp khi giao dịch, thụ hưởng các hoạt động, dịch vụ công ích nhà nước  thì các loại quỹ như: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Người cao tuổi, Khuyến học và Quốc phòng- an ninh đều nằm trong danh sách huy động sự  đóng góp của nhân dân hàng năm.
 
Tuy nhiên, có quỹ dù đã triển khai thu từ đầu năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa xong do gặp một số vướng mắc phát sinh trong quá trình huy động như quỹ Quốc phòng- an ninh...

Quỹ Quốc phòng-an ninh (QPAN) là quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của nhân dân, cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội dưới hình thức vận động tự nguyện. Nguồn thu từ quỹ này được sử dụng cho công tác đảm bảo QPAN. Nguồn quỹ được chính thức huy động từ tháng 1-2011 sau một thời gian tạm ngưng. Theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ban hành  ngày 20-12-2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “Về việc quy định mức đóng góp Quỹ QPAN”  thì hộ gia đình sản xuất không kinh doanh, hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức đóng 5.000 đồng/hộ/tháng; hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh có môn bài bậc 3, 4, 5, 6: 10.000 đồng/hộ/tháng, có môn bài bậc 1 và 2: 20.000 đồng/tháng. Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp: 50.000 đồng/đơn vị/tháng. Đối với các tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh: 100.000 đồng/đơn vị/tháng; các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc: 60.000 đồng/đơn vị/tháng.

Sau khi Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của tỉnh được triển khai tại các địa phương thì đã phát sinh vướng mắc xung quanh đối tượng đóng góp quỹ.  Đơn cử như tại tổ dân phố 1- phường Phù Đổng-TP. Pleiku, các hộ gia đình bà Phan Thị Mai (SN 1917), Nguyễn Nọ (SN 1926), Lương Thị Nhầm (SN 1920), Hoàng Thị Xuân (SN 1925) đều  thuộc đối tượng người cao tuổi được hưởng phụ cấp ưu đãi của Nhà nước hàng tháng. Hoặc các hộ gia đình Xà Huỳnh Hy (SN 1937), Trần Văn Nghị (SN 1935) thuộc diện già yếu neo đơn; hộ gia đình Lê Sang (SN 1932) chỉ còn hai vợ chồng già sống nương tựa vào nhau. Còn hộ gia đình Phạm Thanh Sơn (SN 1933) tuy nghề nghiệp được ghi  là thợ điện nhưng thực tế ông Sơn  đã về hưu gần 30 năm qua, mọi sinh hoạt trong nhà phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi. Hộ gia đình Nguyễn Thị Thọ (SN 1933) cũng thuộc diện gia đình chính sách, được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.
 
Xét về mặt nguyên tắc, việc đóng góp xây dựng Quỹ QPAN là nghĩa vụ,  trách nhiệm của mọi công dân, thế nhưng, những đối tượng như: Người già neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo... lại là những đối tượng đang được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầy tính nhân văn của Nhà nước. Qua thực tế triển khai từ cơ sở, ông Võ Thế Hưng- tổ dân phố 1 phường Phù Đổng, TP. Pleiku kiến nghị: Chủ trương của Nhà nước huy động sự đóng góp của nhân dân vào quỹ QPAN là đúng, tuy nhiên đối với những đối tượng như gia đình chính sách, người có công,  người già neo đơn, hộ nghèo thì chính quyền nên xem xét và có chủ trương miễn giảm.    

Trước những vướng mắc trên, một số địa phương đã linh động lập danh sách sàng lọc, tạm ngưng thu quỹ QPAN với các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo... thế nhưng, để có quyết định không thu hoặc miễn, giảm hay không thì vẫn phải chờ... chủ trương của tỉnh!
 
Hải Bình