.

Còn mấy ngày nữa là tròn một năm kể từ hôm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 105 (23-3-2009) ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai.

Quy chế có 4 Chương, 20 Điều và đương nhiên tất cả những nội dung của nó đều nói đến việc điều chỉnh các hành vi có liên quan đến văn hóa trong công sở và đối tượng điều chỉnh của nó cũng đương nhiên là cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở... từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thế nhưng, đã qua gần một năm rồi, việc chấp hành quyết định trên xem ra cũng còn nhiều điều để nói. Mấy việc dưới đây là những điều nghe, thấy khá rõ:

Hút thuốc lá trong công sở là một trong những hành vi bị cấm, thế nhưng sự vi phạm điều này trong nhiều cơ quan, đơn vị mà cả năm qua dường như “là bình thường”; điều nữa là: Sử dụng đồ uống có cồn (nói ở đây là chưa được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan và là những ngày không phải lễ, Tết) cũng gần như ở đâu... cũng vậy, bình thường(?); rồi sử dụng trang phục; đeo thẻ công chức, viên chức... coi như cũng không mấy ai thực hiện kể cả lãnh đạo cơ quan, đơn vị (kể cả cơ quan của người viết bài này).

Quyết định 105 của UBND tỉnh là đúng và phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa, phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp trong nền hành chính hướng đến hiện đại, và nó cũng hoàn toàn phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành. Thế nhưng không hiểu vì sao việc chấp hành của nhiều cơ quan, nhiều cán bộ, công chức, viên chức không nghiêm mà không một cơ quan cấp trên hoặc ngành chức năng nào xử lý. Trong khi quy chế ghi rõ “Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát...”, những sở này không “kiểm tra, giám sát” thường xuyên sao cũng không bị xử lý?

B.H