.

(GLO)- Tôi sinh sống tại nước ngoài hơn 10 năm nay, mang 2 quốc tịch (trong đó có quốc tịch Việt Nam). Xin hỏi thủ tục để tôi được phép mua bất động sản tại Việt Nam.

Luật sư Hoàng Gia Đoán-Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Gia Luật trả lời:  

Bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của Luật Quốc tịch 2008;  Luật Đất đai và Luật Nhà ở cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Luật số 34/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai. Theo quy định của luật trên thì bạn đang có quốc tịch Việt Nam nên cần đáp ứng điều kiện: được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất.

Bạn cần xuất trình những giấy tờ sau để được nhận chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam (theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở):

- Giấy tờ chứng minh đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Để chứng minh là người có quốc tịch Việt Nam thì bạn phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị; trong trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch. Cụ thể, Điều 11 Luật Quốc tịch: Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam gồm: Giấy khai sinh; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; Giấy chứng minh nhân dân; quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

- Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

+ Nếu bạn mang hộ chiếu Việt Nam thì phải có một trong các giấy tờ sau đây do Công an phường, xã, thị trấn nơi cư trú cấp: Sổ tạm trú; giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương.

Bạn phải có đơn đề nghị và xuất trình hộ chiếu tại cơ quan Công an cấp phường khi đề nghị cấp giấy tờ trên. Trong thời hạn tối đa là ba ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Công an cấp phường có trách nhiệm cấp một trong các giấy tờ quy định trên cho bạn.

+ Nếu bạn mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ sau đây do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp: Thẻ tạm trú; có dấu chứng nhận tạm trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn được tạm trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên.

Khi có đầy đủ giấy tờ quy định nêu trên, bạn có thể làm thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để mua nhà và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể liên hệ điện thoại: 0905060667 để được tư vấn miễn phí.

Bình luận (0)
.
.
.