.

Hỏi: Chị M. nhặt được một phong bì đựng số tiền lớn và giao nộp lại cho cơ quan Công an. Nếu không có người nhận lại thì chị M. có được hưởng số tiền mà chị đã nhặt được không?

Trả lời: Theo Quy định tại Điều 241 Bộ luật Dân sự năm 2005 về xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên. Sau khi chị M. giao nộp phong bì đựng số tiền mà chị nhặt được, cơ quan Công an đã nhận vật (phong bì đựng tiền) có trách nhiệm phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai về số tiền đó mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu số tiền có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì chị M. được hưởng toàn bộ số tiền đó; nếu số tiền có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì chị M. được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.

Trương Thị Hằng
Trưởng phòng Phổ biến Pháp luật-Sở Tư pháp

 

Bình luận (0)
.
.
.