.
Ông Trần Đình Hiệp (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai
Ảnh minh họa. Ảnh Bích Hà
Ảnh minh họa. Ảnh Bích Hà
) hỏi: Tôi mua một lô đất có viết giấy tay khoảng 500 m2 và xây căn nhà 200 m2 trên đất này từ năm 2004. Tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đối với tài sản này?


Luật gia Lê Văn Nhung trả lời: Theo Điều 7 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Điều 49 Luật Đất đai thì người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp như: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định nhưng đất đã được sử dụng từ 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực) nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; được chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho; được sử dụng theo bản án hoặc quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thi hành… thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Về việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được xây dựng trước ngày 1-7-2004 thì theo điểm e, khoản 1 Điều 9 Nghị định 88/2009/NĐ-CP, trường hợp cá nhân không có một trong những giấy tờ theo quy định (như giấy phép xây dựng…) thì phải được UBND cấp xã xác nhận công trình được xây dựng trước thời điểm trên, không có tranh chấp về quyền sở hữu và công trình nhà ở được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; trường hợp công trình được xây dựng từ ngày 1-7-2004 thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2004.

Ông có thể liên hệ với UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku) hoặc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất TP. Pleiku để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.