.
Nhiều năm nay tại doanh nghiệp nơi tôi đang công tác đều có trả lương tháng 13, nhưng năm nay nghe thông báo sẽ không trả. Vậy tôi xin hỏi pháp luật có quy định này hay không? Việc doanh nghiệp nơi tôi đang công tác nay không trả lương tháng 13 có đúng không? (anh Nguyễn Hồng Thái, TP.Pleiku, Gia Lai).

Theo khoản 1 điều 44 và khoản 2 điều 46 Bộ luật Lao động có quy định thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đây là văn bản thỏa thuận được thông qua tại kỳ Đại hội công nhân viên chức và người lao động.
 
Trong văn bản thỏa thuận này có quy định về điều kiện lao động, việc sử dụng người lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Ngoài ra, văn bản còn có những cam kết về việc làm, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội đối với người lao động…
 
Như vậy, nếu trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động của doanh nghiệp nơi anh đang công tác có quy định trả lương tháng 13 thì doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện.
 
Khi doanh nghiệp không thực hiện như đã cam kết trả lương tháng 13 được quy định trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động thì tổ chức công đoàn (hoặc nhờ công đoàn cấp trên) có nghĩa vụ đại diện cho người lao động yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện cam kết này.
 
Luật gia Lê Văn Nhung
Bình luận (0)
.
.
.